Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang tips en technieken m.b.t. Excel.

Rechtsvorm

Als u een onderneming begint is het goed om na te denken over de rechtsvorm. Hieronder geven we voor de belangrijkste rechtsvormen een toelichting.

Eenmanszaak

De eenmanszaak is een bedrijf met één eigenaar. Hij is aansprakelijk voor alles wat er in de onderneming gebeurt. Er is geen onderscheidt tussen het privé en bedrijfsvermogen. Voor het oprichten van een eenmanszaak gelden geen oprichtingseisen. Inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel is verplicht

Besloten vennootschap (bv)

Een besloten vennootschap is een bedrijf waarvan het kapitaal is verdeeld in aandelen. Voor de oprichting van een besloten vennootschap is een notaris nodig. In principe wordt een besloten vennootschap gebruikt om een scheiding aan te brengen tussen het privé- en het bedrijfsvermogen. Voor het oprichten van een besloten vennootschap is (nu nog) een bedrag nodig van € 18.000. De notaris zorgt ervoor dat de besloten vennootschap wordt ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Als er sprake is van wanbeleid, dan kan de aandeelhouder/bestuurder nog in privé worden aangesproken.

Vennootschap onder firma (vof)

De vennootschap onder firma heeft meerdere eigenaren. De eigenaar kan een natuurlijke persoon zijn, maar ook een besloten vennootschap. Voor de oprichting van een vennootschap onder firma zijn geen oprichtingseisen. Als de eigenaar een natuurlijke persoon is, dan is er geen onderscheidt tussen het privé en het bedrijfsvermogen. Als de vennootschap onder firma haar verplichtingen niet nakomt, dan zijn alle eigenaren hoofdelijk aansprakelijk, ook al is de schuld hiervan bij de andere eigenaar.

Alhoewel het niet verplicht is een vennootschapscontract op te maken is dit wel zeer raadzaam. Hierin worden verantwoordelijkheden, bevoegdheden en winstverdeling schriftelijk vastgelegd.

© 2009-2014 AUDISS Rechtsvorm

Audiss

Van Ketwich Verschuurlaan 102
9721 SW Groningen
Harry Veen: (06) 317 46 435
E-mailadres: harry@audiss.nl


Persoonlijk contact

    (* = altijd invullen)