Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang tips en technieken m.b.t. Excel.

Administratie

Administratie- en bewaarplicht

Iedere ondernemer in Nederland is verplicht een administratie bij te houden. U bent zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van de administratie. Uit de administratie blijkt welke opbrengsten en welke kosten u heeft gemaakt. Het verschil tussen de opbrengsten en kosten vormt u winst en deze winst is vaak het vertrekpunt voor het berekenen van de belasting. Over de opbrengsten bent u meestal ook omzetbelasting verschuldigd. Over de kosten kan dan de btw worden verrekend.

De wetgeving stelt strenge eisen aan de administratie. Het niet op orde hebben van de administratie kan u fiscaal duur komen te staan. De belastingdienst zal de winst dan gaan schatten. Een geschatte winst is bijna altijd hoger dan de werkelijke winst. Ook worden er boetes opgelegd als de administratie niet klopt.

Deze administratie moet 7 jaren worden bewaard. Gegevens die betrekking hebben op onroerende zaken (bedrijfsgebouwen en gronden) moeten zelfs 10 jaren worden bewaard. De volgende gegevens moeten in ieder geval worden bewaard: Verkoop- en inkoopnota’s, bankafschriften, de kasadministratie, contracten, overeenkomsten en andere afspraken, rittenadministratie en urenverantwoording, databestanden, emails en agenda’s.

De factuur

De factuur speelt een centrale rol in de omzetbelasting. Hieraan worden strenge voorwaarden gesteld. De volgende informatie moet verplicht op de factuur staan:

 • de naam en het adres van uw bedrijf
 • de naam en het adres van uw klant
 • uw btw-nummer
 • bij internationale leveringen en diensten het btw nummer van uw klant
 • het inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel
 • de factuurdatum
 • een uniek factuurnummer
 • een omschrijving van de geleverde goederen of verrichte diensten
 • de hoeveelheid van de geleverde goederen of verrichten diensten
 • de prijs exclusief btw
 • de btw

Als u een factuur ontvangt die niet aan deze voorwaarden voldoet, dan mag u de btw op deze factuur niet terugvragen.

Zelf doen of uitbesteden

U bent zelf verantwoordelijk voor de administratie, ook al wordt deze door een adviseur bijgehouden. Ook al kiest u voor een boekhouder of een accountant, dan nog is het verstandig om zelf inzicht te hebben in de dagelijkse administratie. Het zelf bijhouden van de administratie levert  de volgende voordelen op:

 • kostenbesparing
 • inzicht in uw openstaande debiteuren en crediteuren
 • inzicht in uw financiële situatie

Twijfelt u aan het zelf doen van de administratie?

Dankzij het unieke programma De Starter Financieel kan Audiss u helpen bij het voeren van de administratie. Wij beschikken over een uniek programma waarmee de boekhouding makkelijk is bij te houden. Ook bieden wij een aantal zeer praktische trainingen aan. Als u twijfelt aan het zelf doen van de administratie neem dan contact op met AUDISS via telefoonnummer  06 – 31746435 . Als u uw gegevens invult, dan nemen wij contact met u op.

Audiss

Van Ketwich Verschuurlaan 102
9721 SW Groningen
Harry Veen: (06) 317 46 435
E-mailadres: harry@audiss.nl


Persoonlijk contact

  (* = altijd invullen)