Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang tips en technieken m.b.t. Excel.

Praktijkvoorbeelden in Audiss Easy

Het boekhoudprogramma Audiss Easy is erg eenvoudig in gebruik. Nadat jij je bedrijfsnaam op het dashboard hebt ingevoerd klik op je de knop Mutaties invoeren en je kunt meteen aan de slag. Het is de bedoeling dat je informatie invoert in het grijze gedeelte van het invoerscherm. Het uitgangspunt bij het boeken zijn de transacties van de bank en van de kas. We demonstreren de boekingen aan de hand van meerdere praktijkvoorbeelden. Klik op één van deze praktijkvoorbeelden om meer te leren.

Praktijkvoorbeeld 1: Een pedicure of thuiskapper

Een pedicure of thuiskapper ontvangt haar particuliere klanten vaak aan huis en deze betalen de behandeling in het algemeen per kas. Met enige regelmaat wordt het geld op de bank gestort om de inkoopnota’s te betalen. De omzetbelasting volgt het moment van de ontvangsten en de uitgaven (het zogenaamde kasstelsel).

Praktijkvoorbeeld 2: Een coach of  adviseur

Een coach of een adviseur werkt vaak voor ondernemers. De dienst wordt in de regel per maand gefactureerd. Voor de btw moet de coach of een adviseur het factuurstelsel toepassen. De omzetbelasting volgt het moment van de factuur, dus niet het moment van ontvangsten en de uitgaven.

Praktijkvoorbeeld 1 Een pedicure of thuiskapper

Het beginsaldo van de kas is 100 euro en op de Rabobank (bank 1) staat een bedrag van € 700.

Per kas zijn deze week de volgende handelingen geweest.

datum handeling in uit
10-9-2012 omzet van klanten 125
11-9-2012 omzet van klanten 165
12-9-2012 omzet van klanten 175
13-9-2012 omzet van klanten 130
14-9-2012 omzet van klanten 185
14-9-2012 storting naar bank 700
15-9-2012 omzet van klanten 85

Kasmutaties in Audiss Easy

► Voer op het dashboard het beginsaldo van de kas in en het beginsaldo van de bank.

► Klik op de knop Mutaties invoeren

► Neem de bovenstaande kasmutaties over. De juiste invoer vind je in onderstaande afbeelding.

invoer kas pedicure

Over de omzetbedragen moet 19% btw worden ingevoerd. Dit doen we met behulp van de calculator.

► Selecteer het bedrag € 125 in kolom in en klik op de btwcalculator. Kies voor btwpercentage 19% en klik op de knop OK

► Herhaal de vorige stap voor alle mutaties op de rekening Omzet btw hoog.

De invoer ziet er als volgt uit.

invoer kas pedicure 2

Op het bankafschrift zien we de volgende mutaties.

Datum omschrijving in uit
10-9-2012 KPN Mobiel 35
10-9-2012 Janssen naar prive 300
12-9-2012 Inkooppedicure.nl fact.nr. 100201 198
13-9-2012 Staples Bea 38
14-9-2012 Storting per kas 700

Op de nota’s van KPN, Inkooppedicurel.nl en Staples staat 19% btw vermeld.

Bankmutaties in Audiss Easy

► Neem de bovenstaande bankmutaties over.

► Voer de btw op de betaling aan KPN, Inkooppedicure.nl en Staples. Neem in kolom btw uit de btw over die op de facturen staan vermeld.

Het resultaat zien we hieronder.

invoer bank pedicure

►Controleer het saldo van de kas en van de bank. Kies boven in het scherm Bank 1 en vervolgens Kas.

controle kas

Het banksaldo is na de invoer van de mutaties € 829,00 en het kassaldo is € 265,00.

Keer terug naar het dashboard.

►Klik op de knop dashboard

Op het dashboard zien we eveneens het bank en kassaldo terug.
Het resultaat kun je bekijken door te klikken op de knop Resultaatoverzicht

► Klik op de knop Resultaatoverzicht

Het Resultaat zien we hieronder.

resultaat pedicure

► Klik op de knop dashboard en keer terug naar het beginscherm.

Ook de btw-aangifte kunnen we opvragen via het dashboard.

► Klik op de knop BTW aangifte maken

Het programma vraagt u of u een kwartaal-aangifte wilt maken. Als u op nee klikt, dan vraagt het programma of u een maand-aangifte wilt maken. Kiest u weer op nee, dan kunt u een jaaraangifte maken.

► Kies voor een kwartaal aangifte.

► Kies voor het 3e kwartaal 2012

btw pedicure

► Keer terug naar het Dashboard.

Wil jij ook gratis Audiss Easy proberen?

nu aanvragen

Praktijkvoorbeeld 2: Een coach of adviseur

Een coach heeft op 1 september 2012 5 verkoopnota’s aan zijn klanten verzonden en de betalingen hierop zijn in de loop van september en oktober ontvangen. Op 1 september heeft hij op zijn bank een positief bedrag van 4.367,50 euro. Voor de btw heeft de coach een maandaangifte.

datum klant bruto btw ontvangen per bank
1-9-2012 Jansen 1.190,00 190,00 14-9-2012
1-9-2012 Peters 595,00 95,00 18-9-2012
1-9-2012 Cornelissen 1.428,00 228,00 03-10-2012
1-9-2012 Hendriks 833,00 133,00 07-9-2012
1-9-2012 de Graaf 1.785,00 285,00 30-9-2012

In de maand september zijn 7 inkoopnota’s ontvangen. Hiervan zijn er 6 betaald in september en 1 nota werd automatisch afgeschreven in oktober.

datum leverancier bruto btw betaald per bank
1-9-2012 accountant 238,00 38,00 14-9-2012
7-9-2012 Shell/brandstof pin 70,00 11,18 7-9-2012
10-9-2012 Contributie 119,00 19,00 19-9-2012
12-9-2012 Restaurant 55,00 12-9-2012
15-9-2012 Ziggo Internet 35,70 5,70 22-9-2012
22-9-2012 Q8/brandstof pin 72,00 11,50 22-9-2012
30-9-2012 Vodafone mobiel 142,80 22,80 6-10-2012

De bankmutaties zien er als volgt uit.

Datum Omschrijving in uit
1-9-2012 naar priverekening 2500,00
7-9-2012 shell bea 70,00
7-9-2012 Hendriks 833,00
12-9-2012 Restaurant 55,00
14-9-2012 Accountant 238,00
14-9-2012 Jansen 1.190,00
18-9-2012 Cornelissen 1.428,00
19-9-2012 Contributie 119,00
22-9-2012 Ziggo internet 35,70
22-9-2012 Q8 bea 72,00
30-9-2012 de Graaf  1.785,00

Bankmutaties in Audiss Easy

► Voer op het dashboard het bedrag 4.367,50 in bij bank 1

► Klik op de knop Mutaties invoeren

► Neem de bovenstaande bankmutaties over. Zie onderstaande afbeelding.

invoer coach 1

Het banksaldo na deze mutaties is zichtbaar boven in het scherm en bedraagt € 5.680,80.

Bij het inboeken van de bankmutaties legt de coach de nota’s van september netjes achter het bankafschrift. Hij komt er zo achter dat de volgende nota’s nog niet op de bankafschrift zijn bij- of afgeboekt.

soort klant/leverancier bedrag
Verkoopnota Cornelissen 1.428,00
Inkoopnota Vodafone 142,80

Deze mutaties worden via het dagboek Memoriaal ingeboekt. Ze moeten namelijk in september geboekt worden om te worden berekend voor de aangifte btw over de maand september.

►Neem de mutaties over in het rode vlak.

invoer coach 2

Keer terug naar het dashboard.

►Klik op de knop dashboard
Op het dashboard zien we eveneens het bank en kassaldo terug.

Het resultaat kun je bekijken door te klikken op de knop Resultaatoverzicht

► Klik op de knop Resultaatoverzicht
Het Resultaat zien we hieronder.

resultaat coach

► Klik op de knop dashboard en keer terug naar het beginscherm.
Ook de btw-aangifte kunnen we opvragen via het dashboard.

► Klik op de knop BTW aangifte maken
Het programma vraagt u of u een kwartaal-aangifte wilt maken. Als u op nee klikt, dan vraagt het programma of u een maand-aangifte wilt maken. Kiest u weer op nee, dan kunt u een jaaraangifte maken.

► Kies voor een maandaangifte.

► Kies voor de periode sep-12

btw aangifte coach

► Keer terug naar het Dashboard.

Wil jij ook gratis Audiss Easy proberen?

nu aanvragen

Audiss

Van Ketwich Verschuurlaan 102
9721 SW Groningen
Harry Veen: (06) 317 46 435
E-mailadres: harry@audiss.nl


Persoonlijk contact

    (* = altijd invullen)