Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang tips en technieken m.b.t. Excel.

Eindejaarstips btw

Aan het eind van het jaar is het belangrijk om goed naar de btw te kijken. In de laatste aangifte omzetbelasting moeten eventueel correcties worden geboekt en kunnen fouten nog worden hersteld.

We behandelen in dit onderdeel de volgende onderdelen.

  1. Auto van de zaak
  2. Privé auto
  3. Btw op energiekosten thuis
  4. Btw op telefoon- en internetkosten
  5. De kleine ondernemersregeling

Auto van de zaak

Heb je een auto gekocht die je zowel zakelijk als privé gebruikt, dan moet je kiezen of de auto privévermogen of bedrijfsvermogen wordt. Als je kiest voor bedrijfsvermogen dan kun je de btw op de aanschaf terugvragen. De auto komt dan terug op de balans van je bedrijf. Als je hebt gekozen voor bedrijfsvermogen dan geldt dat zolang je deze auto gebruikt.

Als je deze auto (van de zaak) ook privé gebruikt, dan moet je jaarlijks de btw over dit privégebruik aan de belastingdienst terugbetalen. Dit doe je bij de laatste btw aangifte van het jaar. De btw wordt berekend over het werkelijke privégebruik. Het werkelijke privégebruik kun je berekenen met behulp van een sluitende kilometeradministratie. Als je geen kilometeradministratie hebt bijgehouden dan wordt de btw over het privégebruik anders berekend. Er zijn dus 2 mogelijkheden:

a. Er is een kilometer administratie
b. Er is geen kilometeradministratie

Er is een kilometeradministratie

Uit de sluitende kilometeradministratie blijkt dat je 20.000 kilometers hebt gereden, waarvan 12.000 zakelijk. Dat betekent dat je 40% (8000/20000) van alle btw moet corrigeren als privégebruik. Normaal gesproken heb je gedurende het jaar alle btw op de aanschaf, de brandstof, de onderhoud en parkeren afgetrokken.

Een voorbeeld

In het jaar 2012 heb je op de brandstof, onderhoud en parkeren aan btw een bedrag van € 1.000 afgetrokken. Op 31 december 2012 moet je hiervan 40% als privégebruik corrigeren. In Audiss Easy boekt je deze correctie als volgt:

001 auto vd zaak btw correctie

Er is geen kilometeradministratie

Als er geen sluitende kilometeradministratie is, dan moet het privé berekend worden aan de hand van de nieuwwaarde (catalogusprijs) van de auto. Dit doe je door een vast percentage te nemen van deze nieuwwaarde. In onderstaande tabel kun je zien welk percentage je moet gebruiken.

Bij de aankoop van de auto is de btw: percentage
niet afgetrokken bij de aangifte 1,5%
wel afgetrokken bij de aangifte 2,4%

Een voorbeeld

In het jaar 2011 heb je een 2e-hands auto gekocht voor € 6.000. De nieuwwaarde was € 18.000. Over een 2e hands auto heb je geen btw afgetrokken bij de aankoop. In 2012 corrigeer voor het privégebruik een bedrag van 1,5% * € 18.000 = € 270. In Audiss Easy boek je deze correctie als volgt.

002 auto vd zaak btw correctie

Belangrijk:

  • Kilometers die je rijdt voor woon-werk verkeer behoren worden fiscaal gezien als privé kilometers
  • Als je een kilometeradminstratie hebt bijgehouden, dan moet mag je geen percentage kiezen
  • Als je minder dan 500 privé kilometers hebt gereden, dan hoef je geen privégebruik btw te corrigeren.

Privé auto

Als je zakelijk gebruik maakt van de privé, dan mag je btw aftrekken over kosten, voor zover deze kosten zakelijk zijn. Het zakelijke gebruik  blijkt dan weer uit je kilometeradministratie.

BTW op energiekosten thuis

Als je vanuit huis werkt dan kun je niet zonder meer de kosten van de werkruimte aftrekken van de winst. Je mag wel de btw aftrekken op kosten voor zover deze kosten zakelijk zijn gemaakt.

Voorbeeld

Je werkt vanuit een aparte kamer in je huis. Om deze kamer te verwarmen betaal je energiekosten. Stel voor dat 10% van je energiekosten worden gebruikt om deze kamer te verwarmen, dan mag je dus 10% van de btw op de energiekosten in aftrek brengen. Stel voor dat de btw op de energiekosten € 400 per jaar bedraagt. Dan mag je op jaarbasis 10% * € 400 = € 40 aftrekken. In audiss Easy boek je dat als volgt:

001 btw energiekosten

Btw op telefoon en internetkosten

Veel ondernemers hebben een combinatie abonnement voor telefonie, internet en tv. De telefoon en internet wordt behalve privé ook zakelijk gebruikt. Je moet een redelijke schatting maken van het zakelijk deel van de kosten voor telefoon en internet. 40% van alle kosten en de btw is geschat als zakelijk.

Voorbeeld.

Je betaalt maandelijks een bedrag van € 70.00 voor gecombineerd telefoneren, internetten en tv kijken. In dit bedrag  zit een btw bedrag van € 12,14 per maand. Op jaarbasis is dit dus 12 * € 12,14 = € 145,18 aan btw. Iedere maand trek je de kosten en de btw volledig af in de administratie. Aan het eind van het jaar moet je 60% op de kosten en de btw corrigeren. Omgerekend is dit € 504 aan kosten en € 87.41 aan btw. In Audiss Easy boek je dit als volgt:

001 btw telefoon

De kleine ondernemersregeling

Als je op jaarbasis minder dan € 1.345 aan btw hoeft af te dragen, dan hoef je dit bedrag niet aan de belastingdienst te betalen. Dit is geregeld in de zogeheten Kleine ondernemersregeling. Betaal je meer dan € 1.345, maar minder dan € 1.883 dan mag je een gedeelte van de te betalen btw houden.

Audiss

Van Ketwich Verschuurlaan 102
9721 SW Groningen
Harry Veen: (06) 317 46 435
E-mailadres: harry@audiss.nl


Persoonlijk contact

    (* = altijd invullen)