Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang tips en technieken m.b.t. Excel.

Debiteuren in Audiss Easy

Het boekhoudprogramma Audiss Easy gaat in eerste instantie uit van de bank- en kasmutaties. De omzet en de kosten worden geboekt als ze worden bij- of afgeboekt van de bank of kas. De bijbehorende omzetbelasting volgt in de meeste gevallen ook deze bij en afschrijvingen. Dit maakt boekhouden juist heel gemakkelijk.

Als de aangifte voor de omzetbelasting moet worden gemaakt, dan moet nog rekening worden gehouden met de openstaande facturen (debiteuren). Als er bijvoorbeeld een factuur is verstuurd op 15 september en deze komt binnen op 2 oktober, dan wordt deze niet meegenomen in de btw aangifte van het 3e kwartaal. Dat zou betekenen dat je een onjuiste btw-aangifte indiend en dat mag niet. In het voorbeeld hieronder wordt uigelegd hoe je een onjuiste btw-aangifte voorkomt.

Voorbeeld

Ondernemer Henk de Vries stuurt op 15 september de volgende factuur aan zijn klant.

datum 15-09-2012
klant Jansen
Omschrijving Coaching augustus
Netto € 200,00
BTW € 38,00
Bruto € 238,00
Vervaldatum 30-09-2012

Klant Jansen betaald deze nota op 1 oktober 2012, dus Henk ontvangt het bedrag op 1 oktober 2012 op zijn bankrekening. Henk moet zijn aangifte omzetbelasting over het 3e kwartaal 2012 correct indienen. Als je alleen de bijschrijving op de bank volgt, dan komt de nota aan Jansen niet in het derde kwartaal, maar in het vierde kwartaal terecht. Dit wordt als volgt opgelost.

1. Henk boekt de nota via het dagboek “Memoriaal” in op 15-09-2012. De omzet wordt geboekt op zoekhulp “Omzet btw hoog”.
2. Omdat het dagboek “Memoriaal” altijd in evenwicht moet zijn, maakt hij een tegenboeking op zoekhulp “Nog te ontvangen”.
3. De betaling op 1 oktober wordt geboekt in het dagboek “Bank 1”. De ontvangst wordt weer geboekt op “Nog te ontvangen”.

voorbeeld debiteuren

Met behulp van de bovenstaande boekingen is de boekhouding weer correct. De omzet op 15 september is op een eenvoudige manier toch goed in de btw-aangifte en in de winstberekening van het 3e kwartaal terecht gekomen. Wil jij ook eenvoudig en gratis boekhouden met Audiss Easy? Vraag het programma dan direct aan.

Audiss

Van Ketwich Verschuurlaan 102
9721 SW Groningen
Harry Veen: (06) 317 46 435
E-mailadres: harry@audiss.nl


Persoonlijk contact

    (* = altijd invullen)