Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang tips en technieken m.b.t. Excel.

Direct van start

Gefeliciteerd met je gratis boekhoudprogramma.

Met behulp van onderstaande informatie kun jij direct van start.

Het dashboard

afbeelding website 2 dashboard

Op het dashboard kies je het actieve jaar. Dit is het jaar waarin jij werkt. Dit jaar geeft ook aan welke jaren zichtbaar worden in de verlies- en winstrekening. Ook de naam van de onderneming moet je invullen. Als je dit niet doet, dan vraagt het programma dit alsnog te doen als je op een van de blauwe knoppen klikt. In het programma kun je gebruik maken van 3 verschillende bankrekeningen. Rechts van de verschillende banken geef je het beginsaldo op van het actieve jaar. Via de blauwe knoppen kun je een opdracht opgeven.

Het invoerscherm

Als je op het dashboard klikt op de knop Mutaties invoeren, dan kom je in het invoerscherm. In ons boekhoudprogramma hoef je geen Excel kennis te hebben. Het enige wat je hoeft te doen is gegevens invoeren en op knoppen te drukken. Alle berekeningen gaan automatisch en dit is wel zo gemakkelijk. In het grijze gedeelte vul je de gegevens in. De gegevens in het oranje gedeelte van het scherm veranderen automatisch. Soms moet je met behulp van een keuzepijltje kiezen. Dit kiezen moet bijvoorbeeld bovenin het scherm in de cel waar je de Bank selecteert. Ook in de kolommen dagboek en zoekhulp moet je kiezen met behulp van een pijltje. Als je een cel in kolom dagboek selecteert verschijnt aan de rechterkant van de cel een pijltje. Door hier op te klikken krijg je een keuzemenu. Uit dit menu kun je de juiste keuze maken.

Kolom fac.nr.

In deze kolom mag je een factuurnummer invoeren. Dit is niet verplicht.

Kolom dagboek

Met behulp van een keuzepijltje selecteer je het juiste dagboek. Er zijn 3 banken, een kas en het dagboek memoriaal. In het dagboek memoriaal boek je alle mutaties die niet via de bank of via de kas zijn gegaan. Een voorbeeld hiervan zijn de afschrijvingskosten van de computer.

Kolom datum

In de kolom datum type je een datum. Als je per ongeluk een tekst invoert, dan zal het programma jou hiervoor waarschuwen. De kans op fouten wordt daardoor erg klein.

Kolom Klant/leverancier

In deze kolom kun je een tekst typen, bijvoorbeeld de naam van je klant of van je verhuurder.

Kolom In en kolom Uit

In deze kolommen type je de bedragen. Ook hier kun je geen teksten intypen.

Kolom btw in en kolom btw uit

Als je geen btwadministratie hebt, dan laat je deze cellen leeg, ook al heb je een nota ontvangen met btw. Als je wel een btwadministratie hebt, dan moet in deze kolommen de btw worden vermeld. De btw die jij in rekening hebt gebracht komt in kolom btw in en de btw die jij moet betalen aan een ander boek je in kolom btw uit. Met behulp van de btw-calculator kun je de bedragen automatisch laten berekenen. Selecteer een bedrag in kolom in of kolom uit en klik op de rekenmachine rechtsboven in het scherm. Je kiest de juiste btwpercentage en klikt op de knop ok.

Kolom zoekhulp

Met de kolom zoekhulp kies je op welke rekening de mutatie wordt geboekt. Ook in de cellen van deze kolom kies je met behulp van een keuzepijltje.

Knop Dashboard

Klik je op de knop Dashboard dan keer je terug naar het beginscherm.

Audiss

Van Ketwich Verschuurlaan 102
9721 SW Groningen
Harry Veen: (06) 317 46 435
E-mailadres: harry@audiss.nl


Persoonlijk contact

    (* = altijd invullen)